Find an Alumni

 • Pass Out Year: 2016
 • No.Name
 • 31SUBHAM JAISWAL
 • 32SUBHANKAR MISHRA
 • 33JIVITESH DEBATA
 • 34ABHIJIT PANDA
 • 35IPSITA PRUSETH
 • 36VIVEK KUMAR SHAW
 • 37IPSIT ABHISHEK NAYAK
 • 38DEBABRAT KANUNGO
 • 39MOHAMMAD FARAZ AHMAD
 • 40YUKTA LODHA
 • 41KRISHNAVISEK SOM SUBHANKAR
 • 42SRIANSH RATH
 • 43SHIVASISH MISHRA
 • 44SUNDEEP KUMAR SWAIN
 • 45PRATYUSH KUMAR TRIPATHY

LEADING the FUTURE
President Shri Pranab Mukherjee shares his vision with Saioneers
WINGS OF INSPIRATION
Bharat Ratna, APJ Abdul Kalam shares his wisdom with Saioneers

Alumni Archive