Find an Alumni

 • Pass Out Year: 2012
 • No.Name
 • 16PRIYANK AGARWAL
 • 17TRIPARNA AGARWAL
 • 18SHRADHA AGRAWAL
 • 19AKANKSHA PODDAR
 • 20SAURABH KUMAR
 • 21Soumendra Nayak
 • 22TUSHAR AGARWAL
 • 23PARIJAT MISHRA
 • 24HARI SANKAR MAHAPATRA
 • 25SIDHARTH AGARWALLA
 • 26BINDIYA RAO
 • 27AAKRITI KHANNA
 • 28AVILASH VISHAL MISHRA
 • 29SHREEPRIYA MODI
 • 30BUDANKAYALA VINAYAK SUBUDHI

LEADING the FUTURE
President Shri Pranab Mukherjee shares his vision with Saioneers
WINGS OF INSPIRATION
Bharat Ratna, APJ Abdul Kalam shares his wisdom with Saioneers

Alumni Archive